2.24.2012

Friday Five:

...things you never knew you needed to know until now...
.     .     .     .     .

1.      1,334
The number of practice questions I have answered in preparation
 for my broker exam on Tuesday.

2.      45
The lowest outside temperature I've decided is acceptable at any given time. 


3.      19
 The number of episodes of Ellen currently stored on my DVR...
 oh how I long for the days of unemployment*


4.      250
The dollar amount I believe is acceptable to spend on Thai food take-out
 for the next week until I pass my exam**


5.      20
Days until we leave for Ireland!!!


*untruth.
**self-pity-induced extension applicable if failure to pass occurs.

x o x o
Happy weekend, freeends!


4 comments:

ginanorma said...

Awesome, cute, fun , and interesting!

Brittanie said...

Just came across your blog and love it! Looking forward to following your posts! P.S. Love Ellen and the number of episodes you have stored :)

thanh nguyen said...

chung cư 89 phùng hưng
tiếng anh giao tiếp cho trẻ em

chung cư newskyline văn quán
hateco hoàng mai
chung cư hà nội
kín, tùy ý Ny Khả muốn chở mình bay cao bay thấp cũng mặc kệ. Thật là
không có biện pháp, mà Ny Khả tiểu Thần Long bé nhỏ này cũng thật là
đáng yêu a! Mà Ny Khả này thật sự là quá hiếu động, nàng không ngừng
liệng lên cao rồi lại lao xuống thấp, nàng vui suớng giống như một con
cá nhỏ trong đại hải tự do bơi lội, thân thể nhẹ nhàng như chim yến đã
không còn từ ngữ nào có thể hình dung ra tư thế bay lượn của nàng lúc này.

" Đoạn Vân ca ca, Ny Khả đưa ngươi lên trên mây xem một chút có được
không?" Ny Khả cười nói với Đoạn Vân.

Đoạn Vân cười gượng: "Ny Khả à, chúng ta bây giờ đang đi làm chuyện
nghiêm chỉnh, không phải là đi đùa chơi đâu a!"

" Ta mặc kệ, Đoạn Vân ca ca xấu xa nhất! Nói chuyện không tính toán gì
hết, mỗi lần đều lừa gạt Ny Khả! Hơn nữa cũng không cùng Ny Khả chơi
đùa!" Ở trên không trung tung tăng bay lượn ngữ khí của Ny Khả có chút
làm nũng nói.

"Ta khi nào nói chuyện không tính toán gì hết vậy?" Đoạn Vân cười hỏi.

" Ngươi từng nói qua sẽ thường xuyên đến gặp Ny Khả mà, nhưng mỗi lần
đều không phải chủ ý đến thăm Ny Khả mà mỗi lần đều là có chuyện mới đến
tìm ta, hơn nữa sau đó thậm chí có chuyện gì hay ho cũng không đến tìm

dịch vụ hoàn thuế
dịch vụ kế toán thuế
dịch vụ quyết toán thuế
khoá học kế toán thuế
trung tâm kế toán
dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng

dich vu ke toan noi bo

https://freeamazoncodes2015.wordpress.com/ said...

HELLO FRIENDS, IF YOU WANT TO KNOW ABOUT OTHER RESOURCES OF AMAZON CODES THEN JUST VISIT THIS PAGE.